Startsida

Facebook
Följ oss på Facebook

Medlemsskap:
Årsavgiften är för närvarande
100:-/familj och sätts in på
plusgiro 3 87 89-4
eller via Swish
123 008 82 78.

Ange telefonnummer, e-post,
address och namn på boende på adressen över 18 år. Om inte alla uppgifter får plats på inbetalningen,
v g skicka dessa uppgifter via
e-post till [email protected]Föreningen Rädda Ältasjön är en ideell och opolitisk lokal miljöorganisation grundad 1975. Vi arbetar med informationsspridning till allmänheten om miljöfrågor gällande vattenkvalitét och rekreation i och omkring Ältasjön med tillrinning och avrinningsområden.

Föreningen fungerar som påtryckare och remissorgan mot Nacka Kommun, Stockholms Stad och Stockholms Läns Länsstyrelse. Som miljöorganisation har vi talrätt, d v s juridisk rätt att överklaga vissa planer. Vi har ett stort nätverk och samarbetar med andra lokala och regionala föreningar och miljöorganisationer. Föreningen bedriver även verksamhet såsom vegetationsklippning i Ältasjön med föreningens egen flotte. Föreningens medlemmar är i huvudsak bosatta i Älta och Skarpnäck.


Senaste Nytt:

Föreningen Rädda Ältasjön i samarbete med Ältens Fiskeklubb inbjuder samtliga medlemmar till en kvälls kräftfiske i Ältasjön i augusti 2021, mot en avgift om 200kr.
Anmälan sker till Ältens Fiskeklubb senast 13 juni 2021, se inbjudan.


Det går nu även att betala medlems-avgiften till Föreningen Rädda Ältasjön via Swish: 123 008 82 78

Föreingen tackar de medlemmar som kom på vår strandstäddag den 23 maj
kl 10.00 – 13.00.


 

 

 

 

 Kontaktpersoner:
Ordförande: Lina Olsson
E-post: [email protected]
Tel: 0706-982414

Kassör: Bernt Mattsson
E-post: [email protected]
Tel: 0708-206541

 


Föreningen Rädda Ältasjön, Älta Strandväg 59, 138 33 Älta.
Plusgiro: 3 87 89 - 4
E-post:
[email protected]
www.altasjon.nu