Startsida

Facebook
Följ oss på Facebook

Medlemsskap:
Årsavgiften är för närvarande
100:-/familj och sätts in på
plusgiro 3 87 89-4.
Ange telefonnummer, e-post,
address och namn på boende på adressen över 18 år. Om inte alla uppgifter får plats på inbetalningen,
v g skicka dessa uppgifter via
e-post till [email protected]Föreningen Rädda Ältasjön är en ideell och opolitisk lokal miljöorganisation grundad 1975. Vi arbetar med informationsspridning till allmänheten om miljöfrågor gällande vattenkvalitét och rekreation i och omkring Ältasjön med tillrinning och avrinningsområden.

Föreningen fungerar som påtryckare och remissorgan mot Nacka Kommun, Stockholms Stad och Stockholms Läns Länsstyrelse. Som miljöorganisation har vi talrätt, d v s juridisk rätt att överklaga vissa planer. Vi har ett stort nätverk och samarbetar med andra lokala och regionala föreningar och miljöorganisationer. Föreningen bedriver även verksamhet såsom vegetationsklippning i Ältasjön med föreningens egen flotte. Föreningens medlemmar är i huvudsak bosatta i Älta och Skarpnäck.


Senaste Nytt:

Föreningen Rädda Ältasjön anordnar en vårpromenad och städdag av Ältasjöns stränder söndagen den 5 maj, se detaljer i inbjudan.

Föreningen Rädda Ältasjön har skickat in ett yttrande till Mark- och miljödomstolen med anledning av att Stockholm Exergi AB har överklagat miljötillståndet för uppförande och drift av förbränningsanläggning vid Skarpnäcks Värmeverk. Läs föreningens yttrande här.

Stockholm Exergi AB har överklagat det tillstånd för uppförande och drift av förbrännings-anläggning vid Skarpnäcks Värmeverk som utfärdades den 28 november av Länsstyrelsen i Stockholm.


 

 

 

 

 Kontaktpersoner:
Ordförande: Lina Olsson
E-post: [email protected]
Tel: 0706-982414

Kassör: Bernt Mattsson
E-post: [email protected]
Tel: 0708-206541

 


Föreningen Rädda Ältasjön, Älta Strandväg 59, 138 33 Älta.
Plusgiro: 3 87 89 - 4
E-post:
[email protected]
www.altasjon.nu