Startsida

Facebook
Följ oss på Facebook

Medlemsskap:
Årsavgiften är för närvarande
100:-/familj och sätts in på
plusgiro 3 87 89-4.
Ange telefonnummer, e-post,
address och namn på boende på adressen över 18 år. Om inte alla uppgifter får plats på inbetalningen,
v g skicka dessa uppgifter via
e-post till info@altasjon.nuFöreningen Rädda Ältasjön är en ideell och opolitisk lokal miljöorganisation grundad 1975. Vi arbetar med informationsspridning till allmänheten om miljöfrågor gällande vattenkvalitét och rekreation i och omkring Ältasjön med tillrinning och avrinningsområden.

Föreningen fungerar som påtryckare och remissorgan mot Nacka Kommun, Stockholms Stad och Stockholms Läns Länsstyrelse. Som miljöorganisation har vi talrätt, d v s juridisk rätt att överklaga vissa planer. Vi har ett stort nätverk och samarbetar med andra lokala och regionala föreningar och miljöorganisationer. Föreningen bedriver även verksamhet såsom vegetationsklippning i Ältasjön med föreningens egen flotte. Föreningens medlemmar är i huvudsak bosatta i Älta och Skarpnäck.

Senaste Nytt:

Rädda Ältasjön har nu skickat in sitt yttrande på Fortums planer på att bygga en stor datorhall på Solvärmen 1 (biogastomten där ekarna fälldes 2010), läs mer i yttrandet.

Den som vill lämna in synpunkter gör det till Stockholms Stadsbyggnadskontor senast 13 juni. Läs mer i samrådhandlingarna.


Föreningen Rädda Ältasjön i samarbete med Ältens Fiskeklubb inbjuder samtliga medlemmar till en kvälls kräftfiske i Ältasjön i augusti eller i början av september 2017, mot en avgift om 200kr. Anmälan sker till Ältens Fiskeklubb senast 15 juni 2017, se inbjudan.


På årsmötet berörde vi att plaster kommer ner i vattendrag i samband med att vi påtalat att granulat från konstgräset på Älta IP riskerar att hamna i Ältasjön. Kopplat till detta finns en intressant film från Håll Sverige Rent att titta på.


 

 

 

 

 Kontaktpersoner:
Ordförande: Lina Olsson
E-post: info@altasjon.nu
Tel: 0706-982414

Kassör: Bernt Mattsson
E-post: info@altasjon.nu
Tel: 0708-206541

 


Föreningen Rädda Ältasjön, Älta Strandväg 59, 138 33 Älta.
Plusgiro: 3 87 89 - 4
E-post:
info@altasjon.nu
www.altasjon.nu