Startsida

Facebook
Följ oss på Facebook

Medlemsskap:
Årsavgiften är för närvarande
100:-/familj och sätts in på
plusgiro 3 87 89-4.
Ange telefonnummer, e-post,
address och namn på boende på adressen över 18 år. Om inte alla uppgifter får plats på inbetalningen,
v g skicka dessa uppgifter via
e-post till info@altasjon.nuFöreningen Rädda Ältasjön är en ideell och opolitisk lokal miljöorganisation grundad 1975. Vi arbetar med informationsspridning till allmänheten om miljöfrågor gällande vattenkvalitét och rekreation i och omkring Ältasjön med tillrinning och avrinningsområden.

Föreningen fungerar som påtryckare och remissorgan mot Nacka Kommun, Stockholms Stad och Stockholms Läns Länsstyrelse. Som miljöorganisation har vi talrätt, d v s juridisk rätt att överklaga vissa planer. Vi har ett stort nätverk och samarbetar med andra lokala och regionala föreningar och miljöorganisationer. Föreningen bedriver även verksamhet såsom vegetationsklippning i Ältasjön med föreningens egen flotte. Föreningens medlemmar är i huvudsak bosatta i Älta och Skarpnäck.


Senaste Nytt:


Föreningen Rädda Ältasjön i samarbete med Ältens Fiskeklubb inbjuder samtliga medlemmar till en kvälls kräftfiske i Ältasjön i augusti 2018, mot en avgift om 200kr. Anmälan sker till Ältens Fiskeklubb senast den 15:e juni, se inbjudan.

Den 25:e maj träder EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft. Föreningen Rädda Ältasjön har därför tagit fram en integritetspolicy som beskriver hur vi tar hand om våra medlemmars personuppgifter.

Måndagen den 12 mars hade vi vårt årsmöte. Vi tackar alla medlemmar som kom på mötet för en trevlig kväll!
Protokoll från mötet ligger på hemsidan under Organisation.


Kopplat till den aktuella frågan om plaster i våra vattendrag finns här en intressant film från Håll Sverige Rent att titta på.


 

 

 

 

 Kontaktpersoner:
Ordförande: Lina Olsson
E-post: info@altasjon.nu
Tel: 0706-982414

Kassör: Bernt Mattsson
E-post: info@altasjon.nu
Tel: 0708-206541

 


Föreningen Rädda Ältasjön, Älta Strandväg 59, 138 33 Älta.
Plusgiro: 3 87 89 - 4
E-post:
info@altasjon.nu
www.altasjon.nu