Om Ältasjön
Info
rmation om Ältasjön

Miljö:
Stockholms Stad - Miljöbarometern
Nacka Kommun - Om Ältasjön
Ältens Fiskeklubb

Badvattenprover
Nackareservatet (Nacka)
Nackareservatet (Stockholm)

Flatens Naturreservat
Natura 2000 området - bevarandeplan

Rekreation:
Ältabadet & Stensöbadet
Israpport
Nackas Naturkarta
Sörmlandsleden
Ältasjön Runt motionslopp
Lugna Promenaden i Älta Våtmark
Sportfiskekortet - Ältasjön

 Aktuell temperatur och vattennivå i Ältasjön

Graf över vattenståndet i Ältasjön augusti 2021 till oktober 2022

Ältasjön är grund, näringsrik sjö klassad som känslig. Den sydvästra fjärdedelen tillhör Stockholms Stad och ingår i Flatens naturreservat. Resten av sjön tillhör Nacka kommun. Den västra delen av Nackas del ingår i Nackareservatet. Ältasjön är den översta sjön i Nackaåns vattensystem som utgör 50% av Nackas sjöyta. Ältas bebyggelse kringgärdas i öster av Ältas bebyggelse. Tyresövägen går nära sjön på den västra sidan. Trafikdagvattnet från vägen leds genom en skärmbassäng med flytbryggor. Utflödet från sjön rinner via Ältaån till Söderbysjön och vidare till Dammtorpssjön. Ältaån, Dammtorpssjön och Söderbysjön utgör s k Natura 2000 område, ett område med biotop och arter skyddade av EU. I Ältasjån finns ett fast överfall som reglerar Ältasjöns nivå. Nackas kanotled passerat Ältasjön och Ältaån.

Sjön används för bad, kanot, vattenskidåkning, fågelskådning och fiske sommartid och skridskåkning/skidåkning vintertid. Fiske upplåts via Sportfiskekortet och Ältens fiskeklubb som även erbjuder kräftfiske. Signalkräftor och gös har utplanterats av Föreningen Rädda Ältasjön och Ältens fiskeklubb.
Det finns två kommunala bad vid sjön. Vid Ältabadet driver Älta IF ett café med sjöveranda sommartid. Runt sjön går en 5,5 km stig som lämpar sig såväl för löpning som barnvagnspromenad, den är dock ej belyst. Sörmlandsleden korsar Ältaån norr om Ältasjön.

Yta: 79 hektar
Medeldjup: 3,0 meter
Maxdjup: 4,5 meter
Nivå: 23,7 meter över havet
Volym: 2,3 miljoner kubikmeter

Siktdjup: 1 meter
Klorofyllhalt: 57 picogram/l (extremt hög)
Kvävehalt: 1,0 mg/l (hög)

Fosforhalt: 39 picogram/l (hög)
Surhet: 8,3 pH (neutralt till surt) 

 

 

 


Föreningen Rädda Ältasjön, Älta Strandväg 59, 138 33 Älta.
Plusgiro: 3 87 89 - 4
E-post:
[email protected]
www.altasjon.nu