Föreningen Rädda Ältasjön klipper vegetation i Ältasjön:Nacka Kommun och Föreningen Rädda Ältasjön klipper varje år vegetation i Ältasjön.

Kommunen klipper främst kring baden, vid sjöns till- och utlopp samt längs sjöns norra strand. Klippningen varierar från år till år beroende på hur behovet ser ut, se kommunens karta för klippningen år 2016.

Rädda Ältasjön klipper med vår egen flotte utrustad med klippaggregat främst längs den bebyggda östra stranden som ett komplement till kommunens klippning. Vår målsättning är dels att förbättra sjöns kvalitet genom att ta upp vegetationen vilket skapar en bättre vattencirkulation runt stränderna, men också att skapa bättre tillgänglighet till sjön för boende i Älta.

Medlemmar som är intresserade av att hjälpa till med klippningen är välkomna att kontakta styrelsen.

Tomtägare runt sjön som har problem med igenväxning är välkomna att kontakta föreningen för att vi skall kunna göra en plan för att tillsammans kunna förbättra sjön.
Stensöbadet före klippningStensöbadet efter klippning
Rädda Ältasjöns klippbåt med monterat aggregat och motor.